Luchtkwaliteit en verkeer

Een belangrijke menselijke bron voor de luchtvervuiling is het verkeer zoals auto’s, vrachtwagens, brommers, schepen en vliegtuigen. Bij het gebruik van benzine en diesel ontstaan uitlaatgassen. In uitlaatgassen zit een aantal stoffen. De belangrijkste daarvan zijn Fijn stof (PM10 en PM2,5), CO2 en NOx. NOx zorgt voor verzuring en vorming …