Luchtkwaliteit en scheepvaart

Ook Stichting de Noordzee zet zich in voor een schonere lucht, en dan vooral door schonere (zee)schepen. Voor zeeschepen gelden veel mindere strenge eisen dan voor andere vervoersmiddelen. Stichting de Noordzee wil dat de brandstof van schepen aan dezelfde eisen moet voldoen als de brandstof voor vrachtwagens en binnenvaartschepen. Ook …