Duurzaam vervoer

De uitvinding van de stoommachine in 1769 zorgde voor ingrijpende veranderingen in het leven van mensen. Tot die tijd verrichtten mensen al het werk met de hand in kleinschalige werkplaatsen. Met de komst van de stoommachine konden producten op grote schaal door machines worden gefabriceerd. Door deze industriële revolutie werden …

Luchtkwaliteit en scheepvaart

Ook Stichting de Noordzee zet zich in voor een schonere lucht, en dan vooral door schonere (zee)schepen. Voor zeeschepen gelden veel mindere …