Auto van de Toekomst

slide_Mijn-mobiliteit
Hoe ziet de auto van de toekomst eruit? Voor bijna al ons transport maken we gebruik van fossiele brandstoffen en die raken dus op. Daarom zal de auto van de toekomst niet rijden op benzine, gas of diesel. maar op wat dan wel… Kijk mee …

Uitzending no. 2 van FLEX M TV voor jongeren over ‘Auto van de toekomst’: