Samen duurzaam. Weet wat je doet!

slide_Ieders-Lucht
Wat is duurzaamheid? Wat zijn de 3 P’s? People Planet Profit? Hoe kun je de dingen duurzaam aanpakken in het leven. Meer over duurzaamheid in het boekje ‘Samen Duurzaam’ en de filmpjes op deze website. Het boekje kun je gratis bestellen bij het Angelique Vandevenne van het Milieucentrum: a.vandevenne@milieucentrum.rotterdam.nl. U kun je een Milieuvoorlichter vragen een gastles te komen geven over duurzaamheid.

Powerpoint presentatie: Samen duurzaam

De videoclip van de rap ‘Weet wat je doet’ van Sneaky Bigs:


Smoothly schooled biographers at read more here are up to devise one stint for international university students.