Politiek en luchtkwaliteit

slide-ieders-lucht
Nederland doet moeite om aan de Europese norm voor de luchtkwaliteit te voldoen. Zo treft de regering maatregelen, zoals het stimuleren van roetfilters in auto’s. Ze maakt nieuwe wetten, zoals de wet luchtkwaliteit. Verder probeert de regering internationaal betere afspraken te maken en helpt ze gemeenten om actie te ondernemen. Gemeenten nemen vervolgens ook veel maatregelen. In Rotterdam mogen vervuilende vrachtauto’s bijvoorbeeld het centrum niet meer in. De maatregelen van de regering, de provincie en de gemeente zijn bedoeld om de luchtvervuiling door verkeer, landbouw, industrie en woningbouw te verminderen. Veel van deze maatregelen zijn voor het verkeer.

Uitzending no. 5 van FLEX M TV programma voor jongeren over de politiek en luchtkwaliteit:

Overheid
Als je wilt weten wat de overheid doet, kan je daar op verschillende niveaus naar kijken. Je kunt kijken wat er bij jou in de wijk of stad gebeurt, maar ook wat er in de hele provincie gebeurt. Als je nog verder gaat, kan je kijken wat er in heel Nederland gebeurt, daarna in heel Europa en tenslotte in de hele wereld. In de hele wereld wordt ‘mondiaal’ genoemd.

Mondiaal
Lucht blijft niet binnen de grenzen van een land. Daarom is het heel belangrijk dat er wereldwijde afspraken zijn over het verminderen van de luchtvervuiling. De belangrijkste internationale afspraken over luchtkwaliteit staan in het Kyoto protocol uit 1997 en het Gotenburg protocol uit 1999. Het Gotenburg protocol is getekend door alle Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. In het protocol staan afspraken over hoeveel ammoniak, zwaveldioxide, stikstofoxiden en VOS elk land maximaal mag uitstoten. Voor elk land gelden andere normen. De normen gelden vanaf 2010. Veel landen, ook Nederland, hebben beloofd om hun uitstoot nog meer te verminderen dan in het Gotenburg protocol is afgesproken. Het Kyoto protocol is een aanvulling op het Klimaatverdrag uit 1992. Dit is in Rio de Janeiro door de Verenigde Naties afgesloten en is getekend door 189 landen. In het Klimaatverdrag is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen op zo’n niveau te houden, dat ze niet meer voor klimaatverandering zorgen. Hiervoor moeten er dus minder broeikasgassen uitgestoten worden. Na een paar jaar werd duidelijk dat men de afspraken uit het Klimaatverdrag niet zou gaan halen. Daarom is het Kyoto protocol opgesteld. Hierin beloven industrielanden dat ze hun uitstoot van broeikasgassen in 2008-2012 met gemiddeld 5% zullen verminderen (ten opzichte van de uitstoot in 1990). De percentages verschillen per land.