Luchtkwaliteit en verkeer

slide-ieders-lucht
Een belangrijke menselijke bron voor de luchtvervuiling is het verkeer zoals auto’s, vrachtwagens, brommers, schepen en vliegtuigen. Bij het gebruik van benzine en diesel ontstaan uitlaatgassen. In uitlaatgassen zit een aantal stoffen. De belangrijkste daarvan zijn Fijn stof (PM10 en PM2,5), CO2 en NOx. NOx zorgt voor verzuring en vorming van ozon. CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Fijn stof (roet) kan gezondheidsproblemen veroorzaken.

Uitzending no. 4 van FLEX M TV programma voor jongeren over ‘Luchtkwaliteit en verkeer’:

Het verkeer zorgt vooral vlak bij drukke wegen voor veel luchtvervuiling. Dit is slecht voor de mensen die daar auto rijden of in de buurt wonen. Als je naast een snelweg woont, is dat net zo slecht voor je gezondheid als het meeroken van 17 sigaretten op een dag. Auto’s rijden op de schoonste benzine en hebben daardoor de minst vervuilende uitlaatgassen. Toch zijn ze grootste bron van vervuiling.

Dat komt omdat er zoveel auto’s zijn in Nederland. Vrachtwagens en vooral schepen gebruiken een veel minder schone soort brandstof. Maar omdat het er minder zijn, is de totale hoeveelheid luchtvervuiling door vrachtwagens en schepen minder groot dan die door auto’s. Alleen op plaatsen waar heel veel schepen bij elkaar zijn, zoals in de havens van Rotterdam, is het anders. Daar zorgen vooral de zeeschepen voor een groot gedeelte van de luchtvervuiling. In het Rijnmondgebied komt 13-25% van de stikstofoxiden van schepen.