Duurzaam vervoer

slide_Ieders-Lucht
De uitvinding van de stoommachine in 1769 zorgde voor ingrijpende veranderingen in het leven van mensen. Tot die tijd verrichtten mensen al het werk met de hand in kleinschalige werkplaatsen. Met de komst van de stoommachine konden producten op grote schaal door machines worden gefabriceerd. Door deze industriële revolutie werden steeds meer fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) verbrand. Met als gevolg meer CO2 in de atmosfeer.

Uitzending no. 2 van FLEX M TV programma voor jongeren over ‘Duurzaam vervoer’:

Is biobrandstof duurzaam?

In de strijd tegen de opwarming van de aarde worden biobrandstoffen gezien als hét alternatief voor fossiele brandstoffen, zoals aardolie en kolen. Maar volgens een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zitten er veel nadelen aan biobrandstoffen. Grondstoffen als zonnebloemolie en sojaolie worden nu niet alleen meer gebruikt voor voedingsmiddelen, maar ook voor het maken van biodiesel. Daardoor ontstaat er een tekort aan deze grondstoffen en schieten de prijzen ervan omhoog. Eten wordt daardoor ook duurder.

Omdat er meer grond nodig is voor het verbouwen van gewassen voor biobrandstoffen, worden oerwouden gekapt. En de uitstoot van broeikasgassen neemt maar een klein beetje af (met maximaal drie procent) door het gebruik van biobrandstoffen. Ook is benzine nog erg goedkoop vergeleken met biobrandstoffen. Daardoor moet de overheid veel geld bijleggen om biobrandstoffen betaalbaar te maken.