Onze innovatie

OI-drijvende-gebouwen
Wat is innovatie? Meer over duurzaamheid en innovatie in de filmpjes van FLEX M op deze website. Meer informatie via Angelique Vandevenne van het Milieucentrum: a.vandevenne@milieucentrum.rotterdam.nl. Je kunt ook een Milieuvoorlichter vragen een gastles te komen geven over duurzaamheid en innovatie.

Een product of dienst is innovatief als het vernieuwend of grensverleggend is. Bij innovatie gaat het erom om producten en diensten op een betere en effectievere manier aan te pakken.

Videoclip van de rap ‘terug naar de toekomst’van Sneaky Biggs:

Vaak wordt gedacht dat het bij innovatie alleen om de technische verbetering gaat. Maar ook op andere gebieden kan er innovatie plaatsvinden, zoals in het management of binnen de interactie tussen mensen. Hierbij spreekt men van niet-technologische innovatie. Een product is pas innovatief, als het ook in productie wordt genomen. Zolang het niet op de markt wordt gebracht, kan het niet innovatief genoemd worden. Er moet dus sprake zijn van een commerciële toepassing. De overheid kan ervoor zorgen dat producten innovatief worden door strengere eisen te stellen aan de kwaliteit van een product of de verbetering te ondersteunen met behulp van subsidies. De overheid stuurt dus als het ware de innovatie van producten of diensten. Naast de overheid zorgt ook de onderlinge concurrentiestrijd voor innovatie. Om een product of dienst zo veel mogelijk te verkopen, maken bedrijven hun product zo innovatief mogelijk.