Luchtkwaliteit en scheepvaart

slide-ieders-lucht
Ook Stichting de Noordzee zet zich in voor een schonere lucht, en dan vooral door schonere (zee)schepen. Voor zeeschepen gelden veel mindere strenge eisen dan voor andere vervoersmiddelen. Stichting de Noordzee wil dat de brandstof van schepen aan dezelfde eisen moet voldoen als de brandstof voor vrachtwagens en binnenvaartschepen. Ook willen ze dat de schonere schepen minder havengeld hoeven te betalen. Voor meer informatie ga naar Stichting de Noordzee

Uitzending no. 3 van FLEX M TV programma voor jongeren over Luchtkwaliteit en Scheepvaart