Politiek en luchtkwaliteit

Nederland doet moeite om aan de Europese norm voor de luchtkwaliteit te voldoen. Zo treft de regering maatregelen, zoals het stimuleren van …

Luchtkwaliteit en verkeer

Een belangrijke menselijke bron voor de luchtvervuiling is het verkeer zoals auto’s, vrachtwagens, brommers, schepen en vliegtuigen. Bij het gebruik van benzine …

Luchtkwaliteit en scheepvaart

Ook Stichting de Noordzee zet zich in voor een schonere lucht, en dan vooral door schonere (zee)schepen. Voor zeeschepen gelden veel mindere …

Luchtkwaliteit en gezondheid

Luchtkwaliteit en gezondheid Omdat fijn stof deeltjes zo ontzettend klein zijn, kunnen ze heel makkelijk diep in je longen terecht komen. Sommige …

Wat is luchtkwaliteit?

De eerste uitzending over luchtkwaliteit van het TV programma FLEX M: ‘Luchtkwaliteit wat is dat?’ Schadelijke stoffen in de lucht zorgen voor …